Onze doelen en visie.

Onze doelen en visie.

Doelen van deze groep in de beginfase: 

 • Een weerwoord geven op de negatieve berichten over de wolf door middel van feiten. De mensen met bewijs laten zien hoe de werkelijkheid is. 
 • Op een proactieve manier de positieve kanten van de wolf laten zien, zoals onder andere zijn functie in de natuur. Zodat de mensen verder gaan denken dan hun emotie. 
 • Proberen om de voorstanders van de wolf samen te krijgen in een aparte werkgroep waar iedereen openstaat voor alle ideeën die de wolf kunnen beschermen en deze ook te onderzoeken en niet alleen open te staan voor hun eigen gedachten. Iedere oplossing die de wolf bij het vee vandaan kan houden zonder de wolf te schaden moet bekeken en besproken kunnen worden. Hoe meer mogelijkheden er zijn om de boeren hun vee te kunnen laten beschermen des te minder weerstand kunnen ze bieden. 

Langere termijn doelen: 

 • Het oprichten van een “Stichting ter bescherming van de wolf” genaamd Lupus Praesidium. Om hiermee sterker voor de dag te komen naar de buiten wereld. Om grotere doelen te kunnen bereiken welke belangrijk zullen worden om de wolf te beschermen, zoals onderzoeken te kunnen doen welke kunnen helpen bij de bescherming van de wolf, een spaarpot creëren waaruit zaken betaald kunnen worden zoals rechtszaken tegen overtredingen van de wet welke de wolf moet beschermen. Het maken van positieve informatieproducten om de mens op een positieve manier te informeren over de wolf etc. 

Het doel van Lupus Praesidium:

De stichting ter bescherming van de wolf zet zich in voor de bescherming van alle in het wild levende wolven en hun leefgebieden in Nederland.

De werkwijzen van de stichting zullen onder andere zijn:

 • Pro wolf campagnes voeren om ook de positieve kant van de wolf te laten zien aan het grote publiek. 
 • Door middel van onze website en via sociale media onze standpunten uit te dragen.
 • Via digitale kanalen proberen wij het publiek te informeren over het door Rijk en provincies gevoerde beleid ten aanzien van in het wild levende wolven. Ook proberen wij via deze kanalen misstanden op het gebied van beleid van de wolf naar buiten te brengen. 
 • Tevens willen wij voorlichting gaan geven aan provincies, gemeenten, scholen en geïnteresseerden. Hiermee willen wij inzicht en bewustzijn creëren omtrent de manier waarop wij in Nederland omgaan met in het wild levende wolven. 
 • Door de discussie aan te gaan met beleidsmakers en politici en eventueel via juridische procedures proberen wij beleid dat in strijd is met de wet en waarin geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de wolven, aan te laten passen.
 • Met WBE’s in gesprek gaan voor aanpassing fauna beheer.
 • Het jachtbeleid aanhalen in wolf territorium zodat deze aangepast gaat worden in verschillende Stappen om te beginnen met geen jacht in directe omgeving van een wolven nest vervolgens, Geen jacht in wolf territoria zolang er niet bekend is of de wolven zelf de wildstand kunnen reguleren. De wolf brengt als het goed is zelf al de wildstand grotendeels op pijl en tot slot als blijkt dat de wolf de wildstand op pijl kan houden de Jacht in wolven territorium geheel verbieden. 
 • Onderzoek mogelijk maken naar alle mogelijkheden om vee te beschermen zodat de wolf zo min mogelijk aanvaringen met de vee- en dierenhouders krijgt. Dit in een professioneel document vast te laten leggen zodat deze beschikbaar zal zijn voor de betreffende belanghebbenden en instanties.  
 • Een eventueel wolven centra oprichten om bepaalde wolven te kunnen opvangen. Zodat de reden voor afschot nooit bruikbaar zal zijn. 
 • Dit willen wij verwezenlijken door samen te werken met individuen en andere organisaties. In onze contacten met anderen, aanverwante organisaties, burgers en overheden, kiezen wij voor een positieve en op verbinding gerichte houding. Wij willen inzetten op wat wel kan, in plaats van wat niet kan. 

Onze visie 

Een wereld waar wolven geaccepteerd en gewaardeerd worden om hun o zo belangrijke rol in de natuur, een wereld waar we de natuur meer zichzelf laat zijn, waar we als mensen ons minder mee bemoeien. 

Een mooi groot wolven informatiecentrum in Nederland waar alles over de wolf te zien is, waar mensen alles over de wolf te weten kunnen komen, waar lezingen gehouden kunnen worden, waar vergaderingen van o.a. lupus praesidium gehouden kunnen worden. Een expositie, museum, informatiecentrum en winkel in een.